Spring til indhold

Bæredygtigt stråtag

Når vi hos Østjysk Tække- og Tømrerfirma snakker om bæredygtigt stråtag, har vi miljøvurdering og dokumentation i orden.

Stråtag er generelt utrolig bæredygtigt, bl.a. fordi:

  • En hollansk livscyklusvurdering (LCA) har vist, at stråtaget er det mest klimavenlige tag af alle.
  • Tagrør og strå er naturmaterialer og dermed en vedvarende ressource.
  • Tagrør og strå kan gavne miljøet og beskytte grundvandet, ved den rigtige dyrkning.
    (Kilde: bæredygtigtbyggeri.dk)

Klimavinderen

I en miljøvurdering foretaget af Teknologisk Institut kommer stråtaget ind som vinder, når det handler om at minimere negative påvirkninger af klimaet. Og som det er nævnt ovenfor (konklusion i en hollandsk livscyklusanalyse) er – af alle tagtyper – stråtaget ligeledes det mindst miljøbelastende, uanset hvilket miljøkriterium, der sammenlignes.

Straatagets Kontor har – i samarbejde med Teknologisk Institut og Carlo F. Christensens A/S – kortlagt alle miljøaspekter i stråtagets livscyklus. Arbejdet er støttet af Miljøstyrelsen og er nu afsluttet med bl.a. en miljøvaredeklaration, en EPD (Environmental Product Declaration), som rådgivere og bygherrer kan bruge, når de ønsker dokumentation for tagets miljøaspekter.

(kilde: straatagetskontor.dk)

Bæredygtigt stråtag
Stråtag af danske tagrør er miljømæssigt nummer 1, viser livscyklusanalysen. (kilde: straatagetskontor.dk)

Læs mere om bæredygtigt stråtag

Tænker du, at du vil vide mere, kan du følge dette link: http://straatagetskontor.dk/fakta-om-straat…/baeredygtighed/
Se også Rapport om LCA for stråtag

Kontakt os for uforpligtende tilbud

Vil du have besøg at tækkemanden, og få uddybende svar før du beslutter dig for nyt bæredygtigt stråtag, så ring til os på tlf.: 22 79 26 87, eller send en mail til taekkemanden@live.dk.