Spring til indhold

Brandsikring

Sepatec

Brandsikring udføres med SEPATEC® brandisolering. Isoleringen er beregnet til brug i forbindelse med nytækning og kan derfor ikke etableres på eksisterende stråtage.

Hvad er SEPATEC®?

SEPATEC® er et effektivt system til brandsikring af dit nye stråtag.

I tilfælde af brand, især i stråtag, er tid den væsentligste faktor. Jo langsommere en brand udvikler sig, desto mere tid har du til at sikre dig selv, din familie og dit hus.

Når dit stråtag er brandsikret med SEPATEC®, udvikler en brand sig markant langsommere, end hvis du ikke har brandsikring.

Sådan virker SEPATEC® brandsikring

SEPATEC®er et patenteret system for oplægning af en dug af glasvæv og stenuld på stråtag.

En dug af glasvæv, som først smelter ved temperaturer over 800 grader C, monteres på stråtagets inderside mellem strå og lægter. Langs stråtagets kanter og rygning lægges der stenuld, der tåler temperaturer over 1000 grader C.

SEPATEC® forhindrer ilden i at sprede sig via hulrum mellem strå og spær. Derfor udvikler branden sig ikke eksplosivt på stråtagets inderside som ved stråtag, der ikke er brandsikret.

Brandisoleringen bevirker, at stråtaget ikke kan brænde på dets underside, dvs. at branden forbliver i tagets kanter og på tagets overflade.

Billigere forsikring

SEPATEC® brandisolering er godkendt af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut til optagelse i deres information nr. 29 ” Brandsikring af Stråtage “. Det giver mulighed for reduktion i brandforsikringspræmierne.

Brændmærkning

En SEPATEC® brandsikring kan tilmeldes Brandmærkningsordningen, et tilbud til stråtagsejere om at få ”mærket” deres stråtag, så der kan tages specielle hensyn i tilfælde af brand. Ordningen administreres af Foreningen Stråtag. Læs mere om brændmærkningsordningen.

Kontakt os og høre mere om brandisolering med SEPATEC®.

Sepatec