Foreningen Stråtag

Foreningen Straatag er en landsdækkende, almennyttig forening, hvis formål er at virke for bevaring og videreudvikling af den stråtækte danske bygningskultur. Foreningen er organiseret som en traditionel dansk forening, og den ledes i det daglige af en ulønnet, arbejdende bestyrelse sammen med en række tilknyttede, interesserede personer.

Foreningens mål er bl.a. at øge sine politiske påvirkningsmuligheder til gavn for den danske bygningskultur generelt og den stråtækte bygningskultur i særdeleshed.

Læs mere om Foreningen Stråtag.