Spring til indhold

Foreningen Stråtag

Foreningen Straatag er en landsdækkende, almennyttig forening, hvis formål er at virke for bevaring og videreudvikling af den stråtækte danske bygningskultur. Foreningen er organiseret som en traditionel dansk forening. Den ledes i det daglige af en ulønnet, arbejdende bestyrelse sammen med en række tilknyttede, interesserede personer.

Den 30. januar 1996 blev Foreningen Stråtag en realitet. Initiativtagerne var hofjægermester Erik Juel og amtsrådsmedlem Carsten Abild, som samlede en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra en række foreninger og organisationer, samt enkeltpersoner, der virkede for bevarelse af landsbyerne og vore gamle bygninger generelt.

Gennem alle årene har foreningen arbejdet sammen med en række ligesindede foreninger og organisationer, bl.a. Bygningskultur Danmark, Bygningsfredningsforeningen Byfo og Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. I øvrigt har foreningen naturligvis også kontakt til tækkelaugene og Syddansk Erhvervsskoles afdeling for bygningsrestaurering m.fl.

Foreningens mål er bl.a. at øge sine politiske påvirkningsmuligheder til gavn for den danske bygningskultur generelt og den stråtækte bygningskultur i særdeleshed.

Siden 1996 er foreningen årligt vokset i et imponerende omfang, og ligger nu omkring 1000 medlemmer. Foreningen medlemmer er dels personlige medlemmer, grundejerforeninger, institutioner, virksomheder (tækkemænd, håndværksfirmaer, arkitekter o.s.v).

Østjysk Tække- og Tømrerfirma er medlem af Foreningen Stråtag. Kontakt os og få et uforpligtende tilbud på dit stråtag!